Magdalena Terlecka

Aplikant radcowski

Specjalizujący się w prawie pracy  i ubezpieczeniach społecznych, prawie spadkowym  i rodzinnym.

Czynnie uczestniczyła w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program rewitalizacji społecznej „Lepsze jutro” oraz Kapitał Ludzki „Moje zmiany moim sukcesem” jako prawnik udzielając wsparcia oraz porad prawnych.

Jako aplikant radcowski w zespole prowadzonym przez mec. Martę Witowską zajmowała się, sporządzaniem projektów pism procesowych, redagowaniem opinii prawnych, informacji prawnych, uczestniczy w procesach rejestracji oraz przekształcania spółek prawa handlowego przed KRS, opracowywała również projekty odpowiedzi na pytania zadawane przez czytelników Tygodnika Sanockiego oraz wspomaga pracę radców prawnych.

W roku akademickim 2012/2013 podjęła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prawo Zamówień Publicznych.

Zainteresowania zawodowe: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.